Home / Tag Archives: برگر لند

Tag Archives: برگر لند

اولین کار مجاز این سه نفر

bergerland 4

کیوان ، خشایار و حمید اعضای گروه پرطرفدارموسیقی بروبکس مدتی است که یک برگر فروشی به نام برگر لند  رو در خیابان فرمانیه افتتاح کرده اند . در برگرلند کیوان مدیریت آشپزی و نظارت بر پخت‌وپز آشپزها  ، حمید مدیریت داخلی و خشایار مدیریت مالی را عهده دار هستند . ۳۳ نفر پرسنل دارند .   … اولین کار مجاز ...

ادامه این مطلب